Báo Mới

Ontario ngừnghoạt động toàn tỉnh bang 4 tuần: Được, không được làm gì?

𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐎𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 đ𝐚̃ 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐩 “𝐩𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐚̂́𝐩” 𝐡𝐨̂𝐦 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐍𝐚̆𝐦 𝟏/𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟏, đ𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐛𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 đ𝐨́𝐧𝐠 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐤𝐞́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐞̂̉ 𝐭𝐮̛̀ … Read More

Đức: Thực hiện một đợt “s̵i̵ê̵u p̵h̵o̵n̵g̵ t̵ỏ̵a̵” trên toàn nước Đức, người dân hãy chuẩn bị

Trong bối cảnh chỉ số lây nhiễm  v̵i̵r̵u̵s̵ ̵S̵A̵R̵S̵-̵C̵o̵V̵-̵2̵ gây bệnh viêm đường hô hấp cấp tại Đức đã tănggấp đôi trong tháng 3 vừa qua Thủ tướng Đức Angela … Read More

Séc: Người Việt bị nhiễm C̵O̵V̵I̵D̵ chữa trị tại bệnh viện Motol, đã trải qua s̵i̵n̵h̵ t̵ử̵

Mình xin chia sẻ câu chuyện của mình, mình đã bị nhiễm C̵O̵V̵I̵D̵ . Lúc đầu, biểu hiện khá nhẹ, 2 buổi chiều bị sốt nhẹ, đến ngày thứ 2 … Read More

B̵ị̵ ̵t̵ấ̵n̵ ̵c̵ô̵n̵g̵ bất ngờ ở Mecklenburg-Vorpommern; phá cửa g̵i̵ế̵t̵ ̵n̵g̵ư̵ờ̵i̵ ̵c̵ư̵ớ̵p̵ của ở Berlin

𝑩̵𝒊̵̣ ̵𝒕̵𝒂̵̂́𝒏̵ ̵𝒄̵𝒐̵̂𝒏̵𝒈̵ ̵𝒃̵𝒂̵̂́𝒕̵ ̵𝒏̵𝒈̵𝒐̵̛̀  𝒌𝒉𝒊 𝒎𝒐̛̉ 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒐̛̉ 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒍𝒔𝒖𝒏𝒅 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̀𝒏 𝒐̂𝒏𝒈 44 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒐̛̉ 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒍𝒔𝒖𝒏𝒅, 𝒕𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒃𝒂𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒄𝒌𝒍𝒆𝒏𝒃𝒖𝒓𝒈-𝑽𝒐𝒓𝒑𝒐𝒎𝒎𝒆𝒓𝒏, 𝒃̵𝒊̵̣ ̵𝒕̵𝒂̵̂́𝒏̵ ̵𝒄̵𝒐̵̂𝒏̵𝒈̵ 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 … Read More

Séc: Người Việt vừabị t̵u̵y̵ê̵ná̵n̵ 13 năm t̵ù̵ chỉ b̵i̵ế̵t̵k̵h̵ó̵c̵ tại T̵ò̵a̵á̵n̵ tỉnh ở Hradec Králové

𝐵̵𝑖̵̣ ̵𝑐̵𝑎̵́𝑜̵ 𝑆.𝐷.𝐻., 43 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑎̀ đ𝑎̃ đ̵𝑎̵̂𝑚̵ ̵𝑣̵𝑜̵̛̣  𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎 𝑣𝑜̛̣ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ 3+1 𝑜̛̉ 𝑂𝑝𝑜𝑐̌𝑛𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑅𝑦𝑐ℎ𝑛𝑜𝑣 𝑛𝑎𝑑 𝐾𝑛𝑒̌𝑧̌𝑛𝑜𝑢 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑢̀𝑎 𝑡ℎ𝑢, đ𝑎̃ 𝑏̵𝑖̵̣ ̵𝑝̵ℎ̵𝑎̵̣𝑡̵ … Read More