Đài Loan: Sau 48 giờ, Cảnhsát đã bắt được hungthủ hãmhại dãman nữ lao động người Việt

CẬP NHẬT THÔNG TIN CHÍNH THỨC MỚI NHẤT VỤ LAO ĐỘNG NỮ NGƯỜI VIỆT NAM BỊ G.I.Ế.T H.Ạ.I 𝐊𝐞̉ 𝐡𝐚̃𝐦 𝐡𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐮̛̃ 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 … Read More

Đài Loan: Danhtính nạnnhân người Việt bị g.i.ế.t vứt xuống sông ở zhung lí

𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐠𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐮̛́𝐭 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐳𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐢́ ! Cầu mong linh hồn nạnnhân sớm siêu thoát! Ngày 1/8, Phía cảnhsát phát hiện một … Read More