Báo Mới

𝐂𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 Texas 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚́𝐧 cho 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆𝐦 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠

𝐂𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 Texas 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚́𝐧 cho 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆𝐦 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 Một cửahàng tạp hóa tại Texas cho phép hàng trăm kháchhàng không mang theo tiền mặt rờiđi với xe … Read More

Người Việt Tại Mỹ ɢâʏ ǫᴜỹ được khoảntiền gần 400.000 USD ᴛưởɴɢ ɴɪệᴍ 𝟺 ʙà ᴄʜáᴜ Việt ở Texas

ᴄáɪ ᴄʜếᴛ của 4 bà cháu gốc Việt do sưởɪ ấᴍ trong bão mùa đông ở Texas ngày 17-2 sẽ không bị quên lãng khi người thân của họ đã … Read More

𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝟒 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭𝐜𝐡𝐚́𝐲 𝐤𝐡𝐢 đ𝐨̂́𝐭 𝐥𝐮̛̉𝐚 đ𝐞̂̉ 𝐬𝐮̛𝐨̛̉𝐢 𝐚̂́𝐦

𝐍𝐚̣𝐧𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐚̀ 𝐋𝐨𝐚𝐧 -𝟕𝟓 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝟑 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐁𝐚̀ 𝐋𝐨𝐚𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝟑 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐜𝐨́ 𝐛𝐞́ 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐢𝐚 𝟏𝟐 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢, 𝐛𝐞́ 𝐄𝐝𝐢𝐬𝐨𝐧 𝟕 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢, 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐞́ 𝐂𝐨𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞 𝟓 … Read More

Texas chi gói $1,3 tỷ: Hỗ trợ khẩn cấp người dân trả tiền thuê nhà và các tiền điện nước

Tuần này, đối với nhiều người Texas đang gặp khó khăn, là một cuộc khủnghoảng trong vòng khủnghoảng. Mùa đông ậpđến Texas vào thời điểm nhiều người đã điêuđứng về … Read More

Texas 4 bà cháu ngườiViệt 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐚́𝐲 do dùng lò sưởi, giá điện đột ngột tăng trăm lần

𝐋𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐡𝐨̉𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐚𝐲 𝟑 𝐭𝐫𝐞̉𝐞𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̀ 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 đ𝐚̃ 𝐪𝐮𝐚 đ𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐨 𝐜𝐡𝐚́𝐲 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐭𝐨𝐧, 𝐓𝐞𝐱𝐚𝐬 𝐯𝐚̀𝐨 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟔/𝟏𝟐 𝐇𝐨̣ đ𝐚̃ 𝐜𝐨̂́ … Read More

Đức: Từ ngày 1/3 người dân sẽ được test corona nhanh miễn phí, đã có vaccine điềutrị triệt để 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗

Bộ trưởng Y tế Spahn có thôngbáo về việc kiểm tra nhanh Corona miễn phí cho tất cả mọi người: Theo ông, từ ngày 1 tháng 3, tất cả công … Read More