Đức: Từ hôm nay 𝐋𝐔𝐀̣̂𝐓 𝐂𝐎𝐑𝐎𝐍𝐀 𝐌𝐎̛́𝐈 nghiêm ngặt, tiệm nail cửa hàng vι ρнạм, đóng cửa và nộp pнạт

quyết định siết chặt luậtlệ trong dịch 𝐂𝐎𝐑𝐎𝐍𝐀, được bắt đầu áp dụng từ thứ 7 ngày 15.1.2022 tới 11.02.22 như sau : 1. Khách đi phương tiện giao thông … Read More