24H TIN TỨC

Ca 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐨𝐧𝐠 thứ 2 ở Canada, liên quan đến 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐞 𝐀𝐬𝐭𝐫𝐚𝐙𝐞𝐧𝐞𝐜𝐚

Một phụ nữ ở độ tuổi 50 đã c̵h̵ế̵t̵ vì những biến chứng hiếm gặp liên quan đến việc 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐯𝐚̆́𝐜-𝐱𝐢𝐧 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐀𝐬𝐭𝐫𝐚𝐙𝐞𝐧𝐞𝐜𝐚. Đây là trường hợp thứ hai mắc … Read More