24H TIN TỨC

Chính phủ Mỹ sẽ trợ cấp $20.000 cho những ai mua nhà trong thời gian tới

Trong mùa bầu cử, TT Joe Biden đã có lời,hứa sẽ hỗ trợ tiền down cho những ai mua nhà lần đầu. Ngày Apr 14th,2021 – Ủy Ban về Dịch Vụ Tài Chính Hạ Nghị Viện (House Financial Services Committee) đã đưa ra bản nháp về Dự Luật này như sau:

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH TRONG LUẬT “DOWN PAYMENT TOWARD EQUITY ACT OF 2021”:

1/ Nếu được thông qua bởi lưỡng viện Quốc Hội và có chữ ký của Tổng Thống, Luật sẽ trợ cấp $20,000 cho những ai mua nhà lần đầu,và thêm $5,000 nữa đến những ai có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và xã hội, “socially and economically disadvantaged individual.”như các sắc dân: Black, Hispanic, Asian American, Native American, Lai đủ thứ…

2/ Đặc biệt là số tiền trợ cấp này sẽ được đưa ngay tại Escrow chứ không cần phải chờ đến năm sau khai thuế lấy lại.

3/ Tiền trợ cấp cho những ai có đủ điều kiện theo quy định, dành làm tiền Down, Closing Cost hoặc dùng đễ mua tiền lời nhà Bank cho thấp xuống (Interest rate buy down).

Ngoài ra, người mua cũng có thể nhận thêm những khoản trợ cấp đễ mua nhà từ những cơ quan thiện nguyện khác, nếu có, nên số tiền này sẽ không bị ảnh hưởng gì.

4/Muốn hưởng, người mua nhà phải là lần đầu hoặc không là chủ nhà trong vòng 3 năm qua hay từng bị mất nhà vì Foreclosure, Short Sale, Deed-In-Lieu of Foreclosure.


5/ Lợi tức phải thấp hơn 120% trên mức lợi tức đã quy định từng vùng, còn gọi là Area Median Income (AMI), với những ai ở những vùng có giá nhà cao như California chẳng hạn, mức lợi tức sẽ được tăng lên tới 180% theo AMI.

Thí dụ như Dallas có AMI là 86,200$, thì cả gia đình muốn lãnh trợ cấp này, tổng số lợi tức không được vượt quá 103,440$ (86,200$X120%=103,440$)

6/ Người muốn hưởng phải theo học 1 lớp cho các quy định về nhà cửa đễ hiểu rõ hơn,do Department of Housing and Urban Development (HUD) tổ chức.

7/ Nếu mua xong mà không chịu dùng làm chỗ cư ngụ chính trong năm đầu thì phải trả lại hết cho chính phủ,và sau đó cứ trừ đi 20% cho mổi năm sau, thí dụ không chịu ở, đem đi cho mướn hoặc bán, thì:

Năm thứ 1: Trả lại 100%

Năm thứ 2: Trả lại 80%

Năm thứ 3: Trả lại 60%

Năm thứ 4: Trả lại 40%

Năm thứ 5: Trả lại 20%

Đến năm thứ 6, muốn bán nhà hay đem cho mướn..thì vô tư.

8/ HUD sẽ lo thi hành Luật, và họ phải dành ra 5% từ ngân quỹ cho phần cố vấn về các vần đề liên quan, cho những người muốn mua nhà.

9/ Các Tiểu Bang (TB) về Nhà Cửa (HFA) khi nhận tiền có thể dùng những Hội Thiện Nguyện đễ lo phân phát, nhưng không được thiên vị, và phải thực thi đúng quy định của chínhphủ Liên Bang qua Dự Luật HUD’2015 (Affirmative Furthering Fair Housing Rule – Quy Tắc Không Thiên Vị Về Nhà Ở)

10/ Quỹ phân phát xuống các TB phải chia đều theo tỷ lệ về Dân số của từng TB – Gía nhà từng vùng – Chênh lệch chủng tộc về quyền sở hữu nhà .

Quý vị nào muốn mua nhà hảy ráng chờ đi..(25,000$ freebie money – chínhphủ khuyến khích giúp cho dân thành chủ nhà, và vừa kích thích nền kinh tế đang bị dịch Cô Vy phá hoại).

Luật này trước sau gì cũng thông qua thôi với TT Joe Biden và Đảng Dân Chủ đang nắm chínhquyền./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *