Báo Mới

ĐỨC: một ngày tồi tệ nhất tăng kỷ lục c̵a n̵h̵i̵ễ̵m mới, phải p̵h̵o̵n̵g̵ t̵ỏ̵a̵ g̵ấ̵p̵

D̵Ị̵C̵H B̵Ệ̵N̵H̵ T̵Ă̵N̵G M̵Ạ̵N̵H T̵Ạ̵I C̵H̵L̵B̵  Đ̵Ứ̵C̵  2̵4̵.̵0̵9̵7̵  c̵a̵  n̵h̵i̵ễ̵m̵  m̵ớ̵i̵
̵V̵i̵ệ̵n̵  R̵o̵b̵e̵r̵t̵  K̵o̵c̵h̵ (̵R̵K̵I̵)̵  v̵ừ̵a̵  t̵h̵ô̵n̵g̵  b̵á̵o̵  t̵r̵ê̵n̵  t̵r̵a̵n̵g̵  m̵o̵r̵g̵e̵n̵p̵o̵s̵t.d̵e̵: T̵h̵ê̵m̵ ̵2̵4̵.̵0̵9̵7̵  c̵a̵  n̵h̵i̵ễ̵m̵  c̵o̵r̵o̵n̵a̵ v̵à̵ ̵2̵4̵6̵ ̵c̵a̵  t̵ử̵  v̵o̵n̵g̵  m̵ớ̵i̵  t̵r̵o̵n̵g̵  v̵ò̵n̵g̵   ̵2̵4̵ ̵  g̵i̵ờ̵.̵

S̵P̵A̵H̵N̵ K̵Ê̵U̵  G̵Ọ̵I̵  P̵H̵O̵N̵G̵ T̵Ỏ̵A̵  G̵Ấ̵P̵ ̵ +̵ ̵G̵Ầ̵N̵  4̵.̵5̵0̵0̵  B̵Ệ̵N̵H̵  N̵H̵Â̵N̵   ̵Đ̵A̵N̵G̵   ̵Ở̵ ̵P̵H̵Ò̵N̵G̵ ̵  C̵H̵Ă̵M̵  S̵Ó̵C̵  Đ̵Ặ̵C̵  B̵I̵Ệ̵T̵

Bộ trưởng Y tế Spahn k̵ê̵u̵ g̵ọ̵i̵ hạn chế hơn nữa các mối quan hệ xã hội, bao gồm cả lệnh giới nghiêm hàng đêm nếu cần thiết.

Khu vực Hof tiếp tục có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất ở Đức. “Cần phải phong tỏagấp“.

Ông Spahn nói với cơ quan báo chí: „Hiện tại ở Berlin có gần 4.500 bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt

Nếu nó tiếp tục tăng như thế này, thì hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng tôi không thể chống đỡ nổi“.

Bộ trưởng Y tế Jens Spahn coi con số nhiễm trùng hiện tại được báocáo không đáng tin cậy, vì không kiểmtra được hết trong dịp Lễ phục sinh.

CHARITÉ C̵Ả̵N̵H̵ ̵B̵Á̵O̵ NGUY CƠ QUÁ TẢI: THÊM 100 BỆNH NHÂN CẦN MÁY THỞ
Số lượng người mới đến trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt của Charité đã tăng đáng kể trong hai tuần qua, Kreis nói.

Nhóm tuổi từ 30 đến 60, đặc biệt bị ảnh hưởng do cho đến nay có rất ít cơ hội t̵i̵ê̵m̵ ̵v̵ắ̵c̵-̵x̵i̵n̵ ̵

Một đơn vị chăm sóc đặc biệt dự trữ đã được mở cửa trở lại. Ngoài ra, các hoạt động theo kế hoạch đã bị hủy bỏ.

Martin Kreis, thành viên Hội đồng Quản trị chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện lớn nhất của Đức cho biết:

“Nếu số lượng b̵ệ̵n̵h̵ ̵n̵h̵â̵n̵ ̵C̵o̵v̵i̵d̵ bị bệnh nặng vượt quá đợt thứ hai, chúng tôi sẽ rơi vào một tình huống, q̵u̵á̵ ̵t̵ả̵i̵,̵ ̵n̵g̵u̵y̵ ̵k̵ị̵c̵h̵. ”

Các bác sĩ đã c̵ả̵n̵h̵ ̵b̵á̵o̵ ̵k̵h̵ẩ̵n̵ ̵c̵ấ̵p̵ vào hôm  thứ Sáu về mối đe dọa quá tải của các đơn vị chăm sóc đặc biệt của Berlin trong làn sóng đại dịch thứ ba.

Steffen Weber-Carstens, giám đốc khoa học y tế của Hiệp hội Liên ngành Y học Chuyên sâu và Cấp cứu Đức (Divi) cho biết, hiện tại đã có một gánh nặng đáng kể.

chínhphủ quyết định ngay: “Cần phải phongtỏa – Chỉ bằng cách này, làn sóng nhiễm trùng thứ ba mới có thể bị phá vỡ”.

SỐ NGƯỜI ĐƯỢC TIÊM  VẪN THẤP:

Tại CHLB Đức đã có 12.204.176 người đã được tiêm 1 liều. Điều này tương ứng với 14,7% dân số. Có 5,8% đã được tiêmchủng đầy đủ (2 mũi).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *