Báo Mới

Canada: 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚𝐧𝐠 được trả lương 819 triệu đô để nghỉ ở nhà trong thời đại dịch

Hơn một phần ba công chức liên bang ở Canada đã được nghỉ việc có lương trong chín tháng đầu tiên của đại dịch 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗, với chi phí vượt quá … Read More

𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 hai vợ chồng người Việt tại Califonia nhiễm 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗, một người đã mất

Cùng là bệnhnhân 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗, tình cảnh của vợ chồng chị Lê Kim Phượng, cư dân San Jose rất đáng thương. Hai vợ chồng người Việt tại Califonia nhiễm 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗, một … Read More

𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦: Một người con quê Bắc Giang ra đi nơi xứ người, gặp 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 đã không qua khỏi

Cộngđồng người Việt tại Đài Loan 𝐯𝐨̂ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐜 𝐛𝐚̀𝐨 𝐭𝐢𝐧: Ngày 23/2, một 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ 𝐱𝐚̉𝐲 đ𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀ khiếnmột người con quê Bắc Giang 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 … Read More

Thật 𝐪𝐮𝐚́đ𝑎𝑢 𝑙𝑜̀𝑛𝑔: Người mẹ Việt𝑘ℎ𝑜̂́𝑛𝑘ℎ𝑜̂̉ 𝑘𝑒̂̉ 𝑣𝑒̂̀ 3 đứa con, 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘃𝘂̣𝗰𝗵𝗲̂́𝘁𝗰𝗵𝗮́𝘆 𝗼̛̉ Texas

Phải là cô ấy mới cảm nhận được sự𝐦𝐚̂́𝐭𝐦𝐚́𝐭 𝐥𝐨̛́𝐧𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨…! Không có gì 𝐭𝐡𝐞̂𝐭𝐡𝐚̉𝐦 hơn khi người thân mình 𝐦𝐚̂́𝐭𝐡𝐞̂́𝐭, cuộcsống này thật sự bấtcông với cô ấyquá. … Read More

L𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬 S𝐀𝐑𝐒-𝐂𝐨𝐕-𝟐 C𝐨́ L𝐚̂𝐲 𝐥𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐚 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 T𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦?

Những ngày vừa qua trên 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐡𝐢́ cũng như 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐱𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 có một số ý kiến băn khoăn liệu virus 𝐒𝐀𝐑𝐒-𝐂𝐨𝐕-𝟐 có 𝐥𝐚̂𝐲 qua đường thực phẩm, hàng … Read More

C𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̉ Đ𝐮̛́𝐜 C𝐚̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̆́𝐜 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 T𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 D𝐨̛̃ 𝐛𝐨̉ P𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐨̉𝐚

T𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 Đ𝐮̛́𝐜 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐚 𝐌𝐞𝐫𝐤𝐞𝐥 ngày 22/2 đ𝐚̃ 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐝𝐨̛̃ 𝐛𝐨̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐨̉𝐚 hiện nay, theo đó 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐚 … Read More

Nhật Bản: Cho phép 𝗹𝗮𝗼 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 nhập cư 𝗯𝗮̂́𝘁 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗽𝗵𝗮́𝗽 được hợp thức hoá 𝗹𝗮𝗼 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 lên đến 2 năm

Cụ thể, những lao động nhập cư bất hợppháp sẽ được ở lại Nhật trong 2 năm hoặc tới hết ngày 1/3/2023. 𝗖𝗵𝗶́𝗻𝗵𝗽𝗵𝘂̉ Nhật ngày 22/2 đã quyết định thông … Read More

Ontario 𝐠𝐢𝐚 𝐡𝐚̣𝐧 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐥𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 cho tới ngày 21/3

𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐎𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 đ𝐚̃ 𝐠𝐢𝐚 𝐡𝐚̣𝐧 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐥𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐭𝐡𝐞𝐨 Đ𝐚̣𝐨 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐌𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐎𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 (𝐑𝐎𝐀) 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐢́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐨𝐚𝐧 𝐛𝐚́𝐨 … Read More