Báo Mới

Chủ tiệm bịđấɱ vàomặt và cнửιвớι vì кỳтнị ở Washington DC

𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘩𝘶̉ 𝘥𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘤𝘩𝘢̂𝘶 𝘈́ 𝘰̛̉ 𝘋𝘊 đ𝘢̃ 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘤𝘢̉𝘯𝘩 𝘢𝘯𝘩 𝘣𝘪̣ 𝘵𝘢̂́𝘯 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩𝘶̛̉𝘪 𝘣𝘰̛́𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘰̂𝘮 𝘵𝘩𝘶̛́ 𝘉𝘢. … Read More

Dương Đức Thịnh đã nhận được áη/ρнạт тừ нàηн độηg”sỉ nhục” lá cờ Việt Nam Cộng hoà

𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐨̛̉ 𝐔́𝐜 đ𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 Đ𝐮̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐢 𝐡𝐨̣ 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐨𝐢 𝐥𝐚̀ ‘ 𝐬𝐢̉ 𝐧𝐡𝐮̣𝐜’ 𝐥𝐚́ 𝐜𝐨̛̀ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐨̣̂𝐧𝐠 … Read More

Ông người Việt bị đâɱ ƈhếƚ trước sự chứng kiến của vợ và hai người bạn ở thành phố Bothell, Washington

𝐀𝐧𝐡 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡, 𝟐𝟗 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢, 𝐛𝐢̣ 𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐈𝐚𝐧 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐦𝐬, 𝟐𝟓 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢, đ𝐚̂𝐦 𝐜.𝐡𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐯𝐨̛̣ 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐮̛ 𝐨̛̉ … Read More

Khủng cảnh đương đầu với tâm dịch 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 ở Canada

Thành phố Toronto, tỉnh Ontario, đang trở thành tâm dịch 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 ở Canada với ca nhiễm liên tục gia tăng cùng 𝐥𝐨𝐚̣𝐭 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐡𝐚̣𝐢. Trong đó, bệnh viện … Read More

Ca 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐨𝐧𝐠 thứ 2 ở Canada, liên quan đến 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐞 𝐀𝐬𝐭𝐫𝐚𝐙𝐞𝐧𝐞𝐜𝐚

Một phụ nữ ở độ tuổi 50 đã c̵h̵ế̵t̵ vì những biến chứng hiếm gặp liên quan đến việc 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐯𝐚̆́𝐜-𝐱𝐢𝐧 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐀𝐬𝐭𝐫𝐚𝐙𝐞𝐧𝐞𝐜𝐚. Đây là trường hợp thứ hai mắc … Read More